INVITAȚIE

Prin prezenta, Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România (APPAR) , în calitate de Autoritate Contractanta, vă invită să participaţi la achiziție publică pentru materiale consumabile in cadrul proiectului „DLI-DIOSIG – Dezvoltare Locală Integrată în Comuna Diosig” cod proiect: 102721.

Materiale consumabile necesare pentru derularea cursurilor (hârtie xerox, hârtie colorată, hârtie flipchart, clipboard cu logo, pixuri cu logo, capsator, capse, marker, carioca, creioane colorate, foarfecă, bandă adezivă, post-it, lipici hârtie, ecusoane)

codul CPV 30199000-0 Articole de papetărie şi alte articole din hârtie

Valoarea estimata: 1.250 fara TVA

Ofertantii vor trimite ofertele pe email la office@rove.ro, ofertele financiare se întocmesc prin evidențierea prețului unitar in lei fara TVA și valoare totală.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Pretul cel mai scăzut.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Autoritate Contractanta:  Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România (APPAR), sediul secundar din Oradea, Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 25/A, tel 0040745650890, email: office@rove.ro.