INVITAȚIE

Prin prezenta, Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România (APPAR) , în calitate de Autoritate Contractanta, vă invită să participaţi la achiziție publică pentru materiale pentru cursurile de formare in cadrul proiectului „DLI-DIOSIG – Dezvoltare Locală Integrată în Comuna Diosig” cod proiect: 102721.

Editarea si tiparirea de materiale pentru cursurile de formare Competente comune – competente antreprenoriale. 60 bucati, format A5, aprox. 70 pagini.

codul CPV 79800000-2 Servicii tipografice şi servicii conexe

Valoarea estimata: 870 fara TVA

Ofertantii vor trimite ofertele pe email la office@rove.ro, ofertele financiare se întocmesc prin evidențierea prețului unitar in lei fara TVA și valoare totală.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Pretul cel mai scăzut.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Autoritate Contractanta:  Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România (APPAR), sediul secundar din Oradea, Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 25/A, tel 0040745650890, email: office@rove.ro.