INVITAȚIE

Prin prezenta, Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România (APPAR) , în calitate de Autoritate Contractanta, vă invită să participaţi la achiziție publică pentru servicii de catering in cadrul proiectului „DLI-DIOSIG – Dezvoltare Locală Integrată în Comuna Diosig” cod proiect: 102721.

Hrana pentru participantii la cursurile de formare Competente comune – competente antreprenoriale cu livrare la Comuna Diosig. 10 de zile de curs * 60 de participanti.
Meniurile sunt compuse din trei tipuri, vă rugăm ofertă pentru fiecare tipuri în parte, pe persoană, cu un limit de minim 10 meniuri / ocazie, fără TVA:
1. Meniu pentru adulți (Felul 1 – supa, Felul 2 – carne + garnitura)
2. Meniu pentru copii (Felul 1 – supa, Felul 2 – carne + garnitura)
3. Meniu protocol (Apa, snacks etc.)

codul CPV 55520000-1 Servicii de catering

Valoarea estimata: 12.000 fara TVA

Ofertantii vor trimite ofertele pe email la office@rove.ro, ofertele financiare se întocmesc prin evidențierea prețului unitar in lei fara TVA și valoare totală.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Pretul cel mai scăzut.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Autoritate Contractanta:  Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România (APPAR), sediul secundar din Oradea, Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 25/A, tel 0040745650890, email: office@rove.ro.