Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România intenționează inchirierea unei spațiu de minim 600mp în Oradea, pentru implementarea proiectului ”Create to Gather” – ROHU-420.

Cod CPV – 70310000-7 – Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile

Contractul de închiriere se încheie pe o perioadă de 7 ani, cu posibilitate de prelungire, cu următoarele cerințe:

– Spațiul să fie situat în Municipiul Oradea;
– Locația spațiului să fie ușor accesibilă și să permită accesul autovehiculelor ușoare, precum și a mașinilor cu gabarit mare;
– Suprafața spațiului închiriat trebuie să fie bine delimitat de vecinătăți;
– Suprafața utilă a imobilului să fie de minim 600 mp;
– Spațiul să beneficieze de servicii de salubrizare și colectare selectivă a deșeurilor;
– Spațiul să fie branșat la rețelele de utilități la data procesului verbal de predare-primire (apă, energie electrică monofazat, posibilitate la branșament trifazic, etc.);
– Spațiul să aibă posibilitate de instalație curenți slabi (telefonie, internet);
– Spațiul să aibă instalație sanitară (apă și canal) și grupuri sanitare femei/bărbați, inclusiv persoane cu dizabilități la data procesului verbal de predare-primire;
– Spațiul să posede instalație de încălzire și răcire adecvată pentru un ambiental confortabil, astfel încât să asigure în mod constant temperaturi optime pentru lucru până la data procesului verbal de predare-primire;
– Spațiul să fie dotat cu toate instalațiile electrice necesare iluminării acestuia (corpuri de iluminat – montate și funcționale), precum și cu instalații de prize (montate și funcționale) până la data procesului verbal de predare-primire;
– Să fie permisă subînchirierea spațiului închiriat;
– Având în vedere obiectul de activitate al spațiului, să fie permis LOCATARULUI înregistrarea spațiului ca sediu social/sediu secundar/punct de lucru, respectiv să fie permis sublocatarilor înregistrarea spațiului ca punct de lucru;
– Spațiul să fie disponibil pentru a fi închiriat pe o perioadă de 7 ani, cu posibilitate de prelungire;
– Locatarul nu are posibilitate de a acorda garanție.

Caiet de sarcini

Mai multe informații la adresa de email office @ rove.ro