Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România informează operatorii economici că intenţionează să achiziţioneze direct conform ordinului MFE nr. 1284/08.08.2016 bonuri valorice de combustibil pentru implementarea proiectului ”STARTUPPLUS.RO,  POCU/82/3.7/104053  şi invită operatorii economici să-şi trimită ofertele până la data de 09.03.2018, ora 12:00 inclusiv.

 Valoarea estimată a achiziției: 19.586,45 lei fără TVA

Ofertantii interesaţi îşi pot trimite oferta către APPAR prin e-mail: office@rove.ro, sau prin poştă la sediul APPAR, Str. Mihai Eminescu, nr.25A, 410019 Oradea, Jud. Bihor, cu denumirea combustibil.

Alăturat prezentei regăsiti caietul de sarcini pentru achizitia combustibil.