ANUNT DE INTENTIE!

APPAR intenționează achiziționarea echipamentelor de birou și IT.
Oferta trebuie să fie întocmită în limba română, iar prețul propus, pentru serviciile prevăzute în prezentul document, să fie exprimate în Euro, fără TVA. Prețul ofertat va rămâne ferm pe toată perioada a contractului

La elaborarea propunerii tehnice și financiare, cât și în prestarea serviciilor, ofertanții trebuie să ţină seama de cerințele tehnice specifice solicitate.Coduri CVP:
CPV 30213100-6 – Computere portabile
CPV 39112000-0 Scaune
CPV 39130000-0 Mobilier de birou
CPV 30213200-7 Tablet PC

Ofertanții interesați își pot trimite ofertele conform Caiet de sarcini si Referat de necesitate.