ANUNȚ DE INTENȚIE

Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România informează operatorii economici că intenţionează să achiziţioneze, echipamente pentru realizarea Bootcamp-ului în cadrul proiectului ROHU- 382 YES- Youth Entrepreneurship Support şi invită operatorii economici să-şi depună ofertele până la data de 09.11.2020,

Ofertantii interesaţi îşi pot trimite oferta către APPAR prin e-mail: office@rove.ro, sau prin poştă la sediul APPAR, Str. Mihai Eminescu, nr.25A, 410019 Ordea, Jud. Bihor.

Alăturat prezentei regăsiti Caietul de sarcin pentru achiziţia achiziția de echipamente pentru realizarea Bootcamp.