APPAR intenționează achiziționarea serviciilor de organizare evenimente.

Oferta trebuie să fie întocmită în limba română, iar prețul propus, pentru serviciile prevăzute în prezentul document, să fie exprimate în Euro, fără TVA. Prețul ofertat va rămâne ferm pe toată perioada a contractului

La elaborarea propunerii tehnice și financiare, cât și în prestarea serviciilor, ofertanții trebuie să ţină seama de cerințele tehnice specifice solicitate. Codul CPV fiind: 79952100-3 – Srevicii de organizare evenimente. 

Valoarea estimativă: 24.453,78 euro fără TVA, care nu poate fi depășită.
Ofertanții interesați își pot trimite ofertele conform Referat de necesitate și Caiet de sarcini.