ANUNȚ DE INTENȚIE

Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România în cadrul proiectului ”Dezvoltarea în comun a capacității voluntare de intervenție în caz de  urgență și de gestionare a dezastrelor în zona de frontieră eligibilă – Joint development of the voluntary emergency response and disaster management capacity in the eligible border area” (ROHU-10)”, dorește achiziționarea documentației tehnico-economice la obiectivul de investiții: Centru multifuncțional de instruire pentru pompieri voluntari – fazele Studiu de fezabilitate (inclusiv Liste cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări) și D.T.A.C.

Cod CPV: 71240000-2 – Servicii de arhitectură, de inginerie și de planificare (Rev.2)

Valoarea estimată a achiziției: 42.467,00 Ron + TVA

Data limită de depunere a ofertelor: 04.05.2018, ora 16:00

 Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe cod CPV 7124000-2, cu denumirea documentație tehnico-economice – fazele S.F. + D.T.A.C. prin e-mail: krisztina.satran@rove.ro

Alăturat prezentei anunț regăsiți caietul de sarcini cu toate documentele necesare pentru achiziția menționată.