ANUNŢ DE INTENŢIE

Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România informează operatorii economici că intenţionează să achiziţioneze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic  materiale consumabile pentru implementarea proiectului „DLI-DIOSIG – Dezvoltare Locală Integrată în Comuna Diosig” cod proiect: 102721.”  şi invită operatorii economici să-şi înregistreze ofertele în SEAP cu respectarea art. 44 din H.G. 395/2016 până la data de 14.02.2018, ora 12:00 inclusiv.

Va fi consultat următorul cod CPV 30199000-0 Articole de papetărie şi alte articole din hârtie.

Valoarea estimată a achiziției: 1.950 LEI fără TVA

Ofertantii interesaţi îşi pot înregistra oferta pe cod CPV 30199000-0, cu denumirea materiale consumabile trimitând şi o informare către APPAR prin e-mail : office@rove.ro

Alăturat prezentei regăsiti caietul de sarcini pentru materiale consumabile.

Publicarea prezentului anunţ are rol de informare/publicitate, nu obligă autoritatea contractantă şi nu exclude de la achiziţie operatorii economici deja înscrişi în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunţ este acela de a determina operatorii economici să-şi înscrie ofertele de preţ în catalogul electronic astfel încât la data demarării achiziţiei directe şi a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi intreprins toate demersurile pentru a se asigura ca sunt operatori înscrişi în catalogul electronic care să-i satisfacă necesitatea de produse şi servicii.

Ulterior publicării prezentului anunţ autoritatea contractantă va aplica prevederile art 43-46 din HG 35/2016.