ANUNŢ DE INTENŢIE.

Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România informează operatorii economici că intenţionează să achiziţioneze prin achiziţie directă conform ordinului MFE nr. 1284/08.08.2016 materiale consumabile necesare susținerii cursului pentru implementarea proiectului ”STARTUPPLUS.RO,  POCU/82/3.7/104053  şi invită operatorii economici să-şi trimită ofertele până la data de 24.01.2018, ora 12:00 inclusiv.

 Valoarea totală estimată: 9.160 lei  RON fără TVA

Ofertantii interesaţi îşi pot trimite oferta către APPAR prin e-mail: office@rove.ro, sau prin poştă la sediul APPAR, Str. Mihai Eminescu, nr.25A, 410019 Oradea, Jud. Bihor, cu Cod CPV 79823000-9, cu denumirea materiale consumabile necesare susţinerii cursurilor startupplus.ro.

Alăturat prezentei regăsiti caietul de sarcini pentru materiale consumabile necesare susţinerii cursului.