ANUNȚ DE INTENȚIE

Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România în cadrul proiectului ”Dezvoltarea în comun a capacității voluntare de intervenție în caz de urgență și de gestionare a dezastrelor în zona de frontieră eligibilă – Joint development of the voluntary emergency response and disaster management capacity in the eligible border area” (ROHU-10)”, dorește să achiziționeze mobilier de birou

Cod CPV: 39100000-3 – Mobilier

Valoare estimativă: 50.800,00 lei fără TVA

Data limită de depunere a ofertelor: 16.07.2018, ora 16:00

Ofertanții inetesați își pot înregistra oferta, cu denumirea de mobilier de birou prin e-mail: krisztina.satran@rove.ro

Alăturat prezentei anunț găsiți modelul pentru oferta de pret si caietul de sarcini cu toate documentele necesare pentru achiziția menționată.