ANUNȚ DE INTENȚIE (expirat în data de 18.10.2017)

Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România informează operatorii economici că intenţionează să achiziţioneze direct conform art. 43 din H.G. 395/2016 din catalogul electronic  multifuncţională, laptop, videoproiector pentru implementarea proiectului „DLI-DIOSIG – Dezvoltare Locală Integrată în Comuna Diosig” cod proiect: 102721.”  şi invită operatorii economici să-şi înregistreze ofertele în SEAP cu respectarea art. 44 din H.G. 395/2016 până la data de 18.10.2017, inclusiv.

Vor fi consultate următoarele coduri:
CPV 30213100-6 Computere portabile,
CPV 30120000-6 Echipamente de fotocopiere şi de tipărire offset,
CPV 38652120-7 Videoproiector.

Valoarea estimată a achiziției: 23.200 LEI, fără TVA

Ofertanţii interesaţi îşi pot înregistra oferta pe cod CPV 30120000-6, CPV 30213100-6, CPV 38652120-7  cu denumirea achiziţie multifuncţională, laptop, videoproiector trimitând şi o informare către APPAR prin e-mail: office@rove.ro.

Alăturat prezentei regăsiti Caiet de sarcini pentru multifuncţională, laptop, videoproiector.

Publicarea prezentului anunţ are rol de informare/publicitate, nu obligă autoritatea contractantă şi nu exclude de la achiziţie operatorii economici deja înscrişi în catalog (dacă este cazul). Scopul acestui anunţ este acela de a determina operatorii economici să-şi înscrie ofertele de preţ în catalogul electronic astfel încât la data demarării achiziţiei directe şi a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi intreprins toate demersurile pentru a se asigura ca sunt operatori înscrişi în catalogul electronic care să-i satisfacă necesitatea de produse şi servicii.

Ulterior publicării prezentului anunţ autoritatea contractantă va aplica prevederile art 43-46 din HG 35/2016.