ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziție pentru serviciile de supraveghere a lucrărilor – dirigenție de șantier aferente execuției lucrărilor„CENTRU DE INSTRUIRE POMPIERI VOLUNTARI , CONSTRUCTIE P+E SI INGRADIRE TEREN – STR. OITUZ, COMUNA DIOSIG, JUD. BIHOR“

Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România în cadrul proiectului ”Dezvoltarea în comun a capacității voluntare de intervenție în caz de  urgență și de gestionare a dezastrelor în zona de frontieră eligibilă – Joint development of the voluntary emergency response and disaster management capacity in the eligible border area” (ROHU-10)”, dorește să achiziționeze servicii de supraveghere a lucrărilor – diriginție de șantier aferent execuției lucrărilor ” CENTRU DE INSTRUIRE POMPIERI VOLUNTARI , CONSTRUCTIE P+E SI INGRADIRE TEREN – STR. OITUZ, COMUNA DIOSIG, JUD. BIHOR”.

 Cod CPV: 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor – diriginție de șantier

Valoare estimativă: € 16500.00

Data limită de depunere a ofertelor: 13.12.2018, ora 16:00

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta pe cod CPV 71520000-9, cu denumirea Servicii de supraveghere a lucrărilor – diriginție de șantier prin e-mail: office@rove.ro

Alăturat prezentei anunț găsiți Caiet de sarcini pentru achiziția menționată.

Comunicare privind atribuirea achiziției – nota de atribuire