ANUNŢ DE INTENŢIE

Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România informează operatorii economici că intenţionează să achiziţioneze prin achiziţie competitiva conform ordinului MFE nr. 1284/08.08.2016 servicii de cazare, masă şi închiriere sală de curs  pentru implementarea proiectului ”STARTUPPLUS.RO,  POCU/82/3.7/104053  şi invită operatorii economici să-şi trimită ofertele până la data de 29.01.2018, ora 12:00 inclusiv.

 Valoarea totală estimată: 102.020,00 lei  fără TVA pachet cazare şi masă participanţi, 16.323,20 lei fără TVA –pachet cazare şi masă traineri, 8.960,00 lei fără TVA- pachet închiriere sală de curs

Valoare totală: 127.303,20 lei fără TVA

Ofertantii interesaţi îşi pot trimite oferta către APPAR prin e-mail: office@rove.ro, sau prin poştă la adresa, Str. Mihai Eminescu, nr.25A, 410019 Oradea, Jud. Bihor, cu denumirea servicii de cazare şi masă, închiriere sală de curs / 104053.

Alăturat prezentei regăsiti caietul de sarcini pentru servicii de servicii de cazare şi masă, şi închiriere sală de curs.