ANUNȚ DE INTENȚIE

Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România intenționează achiziționare serviciilor de consultanță elaborare de proiecte, altele decât pentru lucrările de construcție.

Cod CPV: 79421200-3- Servicii de elaborare de proiecte, altele decât pentru lucrările de construcție

Valoare estimativă: 12.000 EURO TVA inclus, care nu poate fi depășită. 

Data limită de depunere a ofertelor: 13.11.2017, inclusiv, ora 16:00.

Ofertanții interesaţi sunt rugaţi să depună oferta personal sau să trimită către APPAR prin poştă la adresa: Str. Mihai Eminescu, nr.25/A, 410019 Oradea, Jud. Bihor.

Alăturat prezentei anunț găsiți caietul de sarcini cu toate informațiile necesare pentru achiziția menționată – 02 – Caiet de sarcini servicii consultanta elaborare proiect .