ANUNȚ DE INTENȚIE

Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România în cadrul proiectului ”Dezvoltarea în comun a capacității voluntare de intervenție în caz de  urgență și de gestionare a dezastrelor în zona de frontieră eligibilă – Joint development of the voluntary emergency response and disaster management capacity in the eligible border area” (ROHU-10)”, dorește să achiziționeze servicii de consultanță în achiziții.

Cod CPV: 79418000-7 – Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor (Rev.2)

Valoare estimativă: 29.379,20 lei fără TVA

Data limită de depunere a ofertelor: 16.07.2018, ora 16:00

Ofertanții inetesați își pot înregistra oferta pe cod CPV 79418000-7, cu denumirea servicii de consultanță în domeniul achizițiilor prin e-mail: krisztina.satran @ rove.ro

Alăturat prezentei anunț găsiți caietul de sarcini cu toate documentele necesare pentru achiziția menționată.

Caiet de sarcini

Comunicare oferta căștigătoare – nota de atribuire