Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România informează operatorii economici că intenţionează să achiziţioneze direct conform ordinului MFE nr. 1284/08.08.2016 servicii de editare video- CPV 92100000-2 pentru implementarea proiectului ”STARTUPPLUS.RO,  POCU/82/3.7/104053  şi invită operatorii economici să-şi trimită ofertele până la data de 05.10.2018, ora 12:00 inclusiv.

Valoarea estimată a achiziției: 9.000,00 lei fără TVA.

Ofertantii interesaţi îşi pot trimite oferta către APPAR prin e-mail: office@rove.ro, sau prin poştă la sediul APPAR, Str. Mihai Eminescu, nr.25A, 410019 Oradea, Jud. Bihor, cu denumirea servicii de editare video startupplus.

Alăturat prezentei regăsiti Caietul de sarcini pentru servicii de editare video.