ANUNȚ DE INTENȚIE

Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România informează operatorii economici că intenţionează să achiziţioneze direct conform ordinului MFE nr. 1284/08.08.2016 servicii de leasing operaţional pentru implementarea proiectului ”STARTUPPLUS.RO,  POCU/82/3.7/104053  şi invită operatorii economici să-şi trimită ofertele până la data de 11.01.2018, ora 12:00 inclusiv.

 Valoarea estimată a achiziției: 1.478,99 LEI fără TVA lunar, pe perioada de 36 luni, total 53.243,64 LEI.

Ofertantii interesaţi îşi pot trimite oferta către APPAR prin e-mail: office@rove.ro, sau prin poştă la sediul APPAR, Str. Mihai Eminescu, nr.25A, 410019 Oradea, Jud. Bihor, codul CPV 34110000-1 Autoturisme, cu denumirea sevicii leasing startupplus.

Alăturat prezentei regăsiti caietul de sarcini pentru servicii de leasing operaţional.