INVITAȚIE

Prin prezenta, Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România (APPAR) , în calitate de Autoritate Contractanta, vă invită să participaţi la achiziție publică de servicii de leasing operational in cadrul proiectului „DLI-DIOSIG – Dezvoltare Locală Integrată în Comuna Diosig” cod proiect: 102721.

Un autovehicul, peioada de 23 luni, full casco.

Valoarea estimata: 47.640 fara TVA

codul CPV 34110000-1 Autoturisme

Ofertantii vor trimite ofertele pe email la office@rove.ro, ofertele financiare se întocmesc prin evidențierea prețului unitar in lei fara TVA și valoare totală.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Pretul cel mai scăzut.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Autoritate Contractanta:  Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România (APPAR), sediul secundar din Oradea, Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 25/A, tel 0040745650890, email: office@rove.ro.