Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România intenționează achiziționarea serviciilor de consultanță, amenajare și design interior în cadrul proiectului ”Creăm împreună – Create To Gather” (ROHU-420).

Cod CPV: 79411100-9 – Servicii de consultanță în dezvoltarea societăților, 79930000-2 – Servicii de proiectare specializată.

Obiectul contractului de prestări servicii îl constituie următoarele:

  • Consultanță în elaborare business plan makerspace;
  • Consultanță în elaborare schemă funcțională makerspace;
  • Consultanță în arhitectură și amenajare, corelare dimensiuni echipamente cu spațiile alocate;
  • Consultanță în design interior makerspace;
  • Consultanță în identificare parteneriate strategice pentru makerspace;
  • Consultanță în stabilire pachete și beneficii locatari makerspace;
  • Consultanță în makerspace community management;
  • Concept design pentru makerspace, care constă în propunerea conceptului și desene schematice pentru amenajarea spațiului: planuri, vizualizări amenajare, mobilier de principiu, schemă iluminat, vegetație.

Plata va fi efectuată prin transfer bancar, 30 de zile după recepționarea fără obiecțiuni a serviciilor și emiterea facturii, din bugetul proiectului ”Creăm împreună – Create To Gather” (ROHU-420).

Beneficiarul va recepționa serviciile prestate separat, pentru fiecare activitate în parte prevăzută la obiectul contractului, așadar Prestatorul va avea posibilitatea emiterii facturilor parțiale pentru serviciile recepționate.

Ofertele se vor întocmi conform anexei – 03.1-Anexa_servicii_consultanta si design și vor respecta cerințele Caietului de sarcini – 03-Caiet-de-sarcini-servicii-design.

Ofertanții interesaţi sunt rugaţi să depună oferta și documentele însoțitoare personal sau să trimită către APPAR prin poştă la adresa: str. Mihai Eminescu, nr.25/A, 410019, Oradea, județul  Bihor sau prin email la office@rove.ro .

Nu se acceptă oferte întârziate sau depuse/ transmise la altă adresă decât cea specificată de achizitor. Se consideră ofertă întârziată orice ofertă primită la adresa menționată după termenul limită stabilit.

Ofertele care vor depăși valoarea estimată vor fi declarate neconforme.

Termen limită de depunere a ofertelor: 14.09.2020, ora 12:00.

Informații suplimentare se vor solicita la adresa de email office@rove.ro.