Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România intenționează achiziționare serviciilor de consultanță în achiziții în cadrul proiectului ”Creăm împreună – Create To Gather” (ROHU-420).

Cod CPV: 79418000-7 – Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor

Obiectul contractului de prestări servicii îl constituie întocmirea:

  • referatelor de necesitate,
  • consultanță în ceea ce privește elaborarea caietului de sarcini, a strategiei de contractare, întocmirea formularelor și a modelului de contract,
  • realizarea achiziției prin intermediul SICAP (unde este cazul),
  • consultanță la formularea răspunsurilor la solicitările de clarificări (cu excepția întrebărilor vizând documentația tehnică),
  • elaborarea unor puncte de vedere în cazul formulării unor contestații, consultanță la evaluarea ofertelor depuse
  • consultanță pentru achiziții directe.

Ofertele se vor întocmi conform anexei – 03.1-Anexa_servicii_achizitii și vor respecta cerințele Caietului de sarcini – 03-Caiet de sarcini servicii consultanta achizitii .

Termen limită de depunere a ofertelor: 27.08.2020, ora 12:00

Informații suplimentare se vor solicita la adresa de email office@rove.ro.