Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România intenționează achiziționarea serviciilor de modelare 3D locație și foto-video în cadrul proiectului ”Creăm împreună – Create To Gather” (ROHU-420).

Cod CPV: 79822500-7 Servicii de proiectare grafică, 79960000-1 – Servicii de fotografie şi servicii conexe.

Obiectul contractului de prestări servicii îl constituie următoarele:

  • Realizare material foto cf CS;
  • Realizare material video cf CS;
  • Modelare locație 3D cf CS.

Plata va fi efectuată prin transfer bancar, 30 de zile după recepționarea fără obiecțiuni a serviciilor și emiterea facturii, din bugetul proiectului ”Creăm împreună – Create To Gather” (ROHU-420).

Beneficiarul va recepționa serviciile prestate separat, pentru fiecare activitate în parte prevăzută la obiectul contractului, așadar Prestatorul va avea posibilitatea emiterii facturilor parțiale pentru serviciile recepționate.

Ofertele se vor întocmi conform anexei – 03.1-Anexa_servicii_modelare 3d și vor respecta cerințele Caietului de sarcini – 03-Caiet-de-sarcini-modelare-3d.

Ofertanții interesaţi sunt rugaţi să depună oferta și documentele însoțitoare personal sau să trimită către APPAR prin poştă la adresa: str. Mihai Eminescu, nr.25/A, 410019, Oradea, județul  Bihor sau prin email la office@rove.ro .

Nu se acceptă oferte întârziate sau depuse/ transmise la altă adresă decât cea specificată de achizitor. Se consideră ofertă întârziată orice ofertă primită la adresa menționată după termenul limită stabilit.

Ofertele care vor depăși valoarea estimată vor fi declarate neconforme.

Termen limită de depunere a ofertelor: 14.09.2020, ora 12:00.

Informații suplimentare se vor solicita la adresa de email office@rove.ro.