APPAR intenționează achiziționarea serviciilor de expertiză în cadrul proiectului ROHU- 382 YES- Youth Entrepreneurship Support.

Oferta trebuie să fie întocmită în limba română, iar prețul propus, pentru serviciile prevăzute în prezentul document, să fie exprimate în Euro, fără TVA. Prețul ofertat va rămâne ferm pe toată perioada a contractului

La elaborarea propunerii tehnice și financiare, cât și în prestarea serviciilor, ofertanții trebuie să ţină seama de cerințele tehnice specifice solicitate. Codul CPV fiind: 79212000-3 – Servicii de audit intermediar și final

Ofertanții interesați își pot trimite ofertele conform Referat de necesitate și Caiet de sarcini.