Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România, cu sediul în comuna Diosig, str. Oituz nr. 2/C, județul Bihor, e-mail office@rove.ro,  website www.rove.ro, în calitate de achizitor organizează la biroul din Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 25/A, județul Bihor, procedura competitivă, în vederea achiziționării de echipamente IT, imprimante și accesorii în cadrul proiectului ROHU- 420 ”Creăm împreună – Create To Gather”.

Achizitor:
Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România
Adresa: Diosig, Str. Oituz, nr.2/ C, Jud. Bihor
Persoana de contact: Lőrincz Anna
Telefon/fax: 0740- 785891
E-mail: office@rove.ro
Web: www.rove.ro

Procedura aplicată:
Conform Notei justificative  nr. 509/03.06.2021, procedura aplicată acestei achiziții va fi procedura competitivă.

Obiectul achiziției:
Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România intenționează crearea unui spațiu de Makerspace și coworking în Oradea (denumit Fix Makerspace), alcătuit din: spațiu coworking open space, studiouri private și ateliere de creație, precum: atelier de prelucrarea lemnului, atelier de prelucrarea metalului, vopsitorie, croitorie, zonă de printare – incluzând printare de mari dimensiuni și 3D și studio foto-video și podcast. Atelierele și studiourile vor fi complet mobilate, utilate și dotate cu echipamente și unelte tehnice moderne. În vederea asigurării spațiului Fix Makerspace o funcționalitate adecvată, corespunzătoare unei spațiu de makerspace, și pentru dotarea atelierelor și a studiourilor cu echipamente IT tehnice moderne, și pentru echipare zonei de printare cu diferite imprimante moderne este necesar demararea prezentei proceduri de achiziție.Astfel, obiectul prezentei proceduri îl reprezintă achiziționarea de echipamente IT, imprimante și accesorii.

Tabelul cu termeni de referințe, cod CPV, pentru echipamentele din fiecare lot în parte, numărul de bucăți din fiecare reper și specificațiile tehnico- funcționale sunt cuprinse la pct. 8 al Specificațiilor tehnice, anexată la prezentul anunț.

Valoarea estimată a achiziției:
Conform Notei justificative nr. 509/ 03.06.2021, bugetul total al investiției după analiza pieței pentru achiziția de echipamente IT, imprimante și accesorii în cadrul proiectului ROHU 420- ”Creăm împreună- Create to Gather” este 129.216,70 RON fără TVA, respectiv 26.250,00 EUR fără TVA, din care

  • LOT 1- IT – Software și Periferice: 54.732,24 RON fără TVA;
  • LOT 2- Imprimantă: 40.193,85 RON fără TVA;
  • LOT 3- Imprimantă 3D: 19.914,29 RON fără TVA;
  • LOT 4- Plotter- Cutter: 14.376,32 RON fără TVA.

Tip contract: furnizare

Termen și modalități de livrare și plată:
Plata poate fi efectuată în mai multe tranșe, conform comenzii Achizitorului. Astfel Furnizorul va emite pentru fiecare comandă o factură fiscală. Factura emisă de Furnizor va fi plătită în RON. Plata va fi efectuată prin transfer bancar, în termen de 30 de zile după recepția produselor din bugetul proiectului ROHU- 420 Creăm împreună – Create To Gather.
Produsele se livrează la adresa specificată de achizitor, în contractul de furnizare, pe baza unei comenzi ferme. Termenul de furnizare a produselor este de maxim 30 de zile după efectuarea comenzii. Recepţia fiecărui lot de echipament se va face pe baza unui proces verbal de recepţie, semnat de către reprezentanții Achizitorului

Locul furnizării produselor:
Produsele sau livrabilele care reprezintă obiectul prezentei achiziție vor fi livrate la Oradea, la adresa specificată de achizitor în Nota de comandă.

Formulare ofertă și documente suplimentare:
04.1 Formular 1 Scrisoare de inaitare IT
04.2 Formular 2 Declaratie evitare CI IT
04.3 Formular 3 Model oferta IT
04.3.1 Formular oferta detaliata
04.4 Formular 4 Declaratie IT
04.5 Model contract furnizare IT

Termen depunere ofertă:
Termen limită de depunere a ofertelor: 18.06.2021

Ofertanții interesaţi trebuie să depună oferta personal sau să trimită către APPAR prin poştă/curier la adresa: str. Mihai Eminescu, nr.25/A, 410019 Oradea, județul Bihor sau prin e-mail la office@rove.ro .