ANUNȚ DE INTENȚIE

Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România, cu sediul în comuna Diosig, str. Oituz nr. 2/C, județul Bihor, e-mail office@rove.ro,  website www.rove.ro, în calitate de achizitor organizează la biroul din Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 25/A, județul Bihor, procedura competitivă, în vederea achiziționării de echipamente speciale pentru ateliere, respectiv studio și accesorii în cadrul proiectului ROHU 420- ”Creăm împreună- Create to Gather”.

Achizitor:
Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România
Adresa: Diosig, str. Oituz, nr.2/ C, județul Bihor
Persoana de contact: Lőrincz Anna
Telefon/fax: 0740- 785891
E-mail: office@rove.ro
Web: www.rove.ro

Procedura aplicată:
Conform Notei justificative  nr. 580/19.07.2021, și având în vedere prevederile Manualului de Implementare a Proiectului, procedura aplicată acestei achiziții va fi procedura competitivă.

Obiectul achiziției:
Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România intenționează crearea unui spațiu de Makerspace și coworking în Oradea (denumit Fix Makerspace), alcătuit din: spațiu coworking open space, studiouri private și ateliere de creație, precum: atelier de prelucrarea lemnului, atelier de prelucrarea metalului, vopsitorie, croitorie, zonă de printare – incluzând printare de mari dimensiuni și 3D și studio foto-video și podcast. În vederea asigurării spațiului Fix Makerspace o funcționalitate adecvată, corespunzătoare unei spațiu de makerspace, și pentru dotarea atelierelor și a studiourilor cu mașini și unelte performante, unde membrii grupului țintă pot să-și realizeze proiectele cât mai eficient cu echipamente de calitate și performante de prelucrare a lemnului sau a metalului, respectiv pentru ca spațiul Fix Makerspace să fie un atelier bine echipat și organizat, mai mult un spațiu cu echipamente de ultima generație în materie de foto-vide, cu o gamă variată de aparatură este necesar demararea prezentei proceduri de achiziție.Tabelul cu termeni de referințe, cod CPV, pentru echipamentele din fiecare lot în parte, numărul de bucăți din fiecare reper și specificațiile tehnico- funcționale sunt cuprinse la pct. 8 al Specificațiilor tehnice.

Valoarea estimată a achiziției:
Bugetul total al investiției după analiza pieței pentru achiziția de echipamente speciale pentru ateliere, respectiv studio și accesorii în cadrul proiectului ROHU 420- ”Creăm împreună- Create to Gather”este 317.686,71 RON fără TVA, din care:

 • LOT 1: Croitorie: 21.527,29 RON fără TVA;
 • LOT 2: Presă termică: 2.596,11 RON fără TVA;
 • LOT 3: Echipamente CNC: 123.155,00 fără TVA;
 • LOT 4: Echipamente electrice și electronice pentru ateliere: 5.079,22 RON fără TVA;
 • LOT 5: Echipamente studio foto- video: 20.404,00 RON fără TVA;
 • LOT 6: Mașini pentru prelucrare a lemnului: 87.464,69 RON fără TVA;
 • LOT 7: Scule și unelte electrice și accesorii: 35.393,29 RON fără TVA;
 • LOT 8: Unelte pentru ateliere: 6.744,47 RON fără TVA;
 • LOT 9: Dulap depozitare unelte: 3.108,40 fără TVA;
 • LOT 10: Unelte și accesorii pentru sudură 5.126,28 fără TVA;
 • LOT 11: Unelte și accesorii pentru vopsire: 3.176,20 RON fără TVA;
 • LOT 12: Echipamente pentru strunjire: 3.911,76 RON fără TVA.

Tip contract: furnizare.

Termen și modalități de livrare și plată:
Plata poate fi efectuată în mai multe tranșe, conform comenzii Achizitorului. Astfel Furnizorul va emite pentru fiecare comandă o factură fiscală. Factura emisă de Furnizor va fi plătită în RON. Plata va fi efectuată prin transfer bancar, în termen de 30 de zile după recepția produselor din bugetul proiectului ROHU- 420 Creăm împreună – Create To Gather.
Produsele se livrează la adresa specificată de achizitor, în contractul de furnizare, pe baza unei comenzi ferme. Termenul de furnizare a produselor este de maxim 30 de zile după efectuarea comenzii. Recepţia fiecărui lot de echipament se va face pe baza unui proces verbal de recepţie, semnat de către reprezentanții Achizitorului

Locul furnizării produselor:
Produsele sau echipamentele care reprezintă obiectul prezentei achiziții vor fi livrate la Oradea, la adresa specificată de achizitor în Nota de comandă. Cheltuielile de ambalare, livrare și transport sunt suportate de Furnizor, și se includ în prețul unitar ofertat.

Formulare ofertă și documente suplimentare:
04.1-Formular-1-Scrisoare-de-inaitare_Echipamente
04.2-Formular-2-Declaratie-evitare-CI_Echipamente
04.3-Formular-3-Model-oferta_Echipamente
04.3.1-Formular-oferta-detaliata_Echipamente
04.4-Formular-4-Declaratie_Echipamente
04.5-Model-contract-furnizare_Echipamente

Termen depunere ofertă: 02.08.2021.

Ofertanții interesaţi sunt invitați să depună oferta personal sau s-o trimită către APPAR prin poştă/curier la adresa: str. Mihai Eminescu, nr.25/A, 410019 Oradea, județul Bihor sau prin e-mail la office@rove.ro .