ANUNȚ DE INTENȚIE

Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România, cu sediul în comuna Diosig, str. Oituz nr. 2/C, județul Bihor, e-mail office@rove.ro,  website www.rove.ro, în calitate de achizitor organizează la sediul din Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 25/A, județul Bihor, procedura competitivă, în vederea achiziționării de mobilier în cadrul proiectului ROHU- 20 ”Creăm împreună – Create To Gather”.

Achizitor:
Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România
Adresa: Diosig, Str. Oituz, nr.2/ C, Jud. Bihor
Persoana de contact: Lőrincz Anna
Telefon/fax: 0740-785891
E-mail: office@rove.ro
Web: www.rove.ro

Procedura aplicată:
Conform Notei justificative  nr. 492/20.05.2021, și având în vedere prevederile Manualului de Implementare a Proiectului, procedura aplicată acestei achiziții va fi procedura competitivă.

Obiectul achiziției:
Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România intenționează crearea unui spațiu de Makerspace și coworking în Oradea (denumit Fix Makerspace), alcătuit din: spațiu coworking open space, studiouri private și ateliere de creație, precum: atelier de prelucrarea lemnului, atelier de prelucrarea metalului, vopsitorie, croitorie, zonă de printare – incluzând printare de mari dimensiuni și 3D și studio foto-video și podcast. Pentru a putea funcționa ca un spațiu de makerspace și coworking, și pentru asigura spațiului un aspect plăcut și primitor, o atmosferă relaxantă și plină de inspirație care încurajează creativitatea și productivitatea, este necesar dotarea spațiului cu mobilier corespunzător, pentru care este necesar demararea prezentei procedură de achiziție. Astfel, obiectul prezentei proceduri îl reprezintă achiziționarea de mobilier.

Tabelul cu termeni de referințe, cod CPV, pentru echipamentele din fiecare lot în parte, numărul de bucăți din fiecare reper și specificațiile tehnico- funcționale sunt cuprinse la pct. 8 al Specificațiilor tehnice, anexată la prezentul anunț.

Valoarea estimată a achiziției:
Conform Notei justificative nr. 492/20.05.2021, bugetul total al investiției, după analiza pieței pentru achiziția de mobilier în cadrul proiectului ROHU 420- ”Creăm împreună- Create to Gather” este 274.741,38 RON fără TVA, respectiv 55.766,00 EUR fără TVA, din care

  • LOT 1- Corpuri de iluminat interior: 4.927,65 RON fără TVA;
  • LOT 2- Diverse mese, birouri și mobilier de șezut: 82.565,71 RON fără TVA;
  • LOT 3- Dulap, raft și biblioteci: 30.610,92 RON fără TVA;
  • LOT 4- Accesorii de mobilier: 19.673,87 RON fără TVA;
  • LOT 5- Mobilier special pentru makerspace: 22.527,00 RON fără TVA;
  • LOT 8- Bucătărie: 15.043,70 RON fără TVA;
  • LOT 9- Suport bicicletă: 714,00 RON fără TVA.

Tip contract: furnizare

Termen și modalități de livrare și plată:
Plata poate fi efectuată în mai multe tranșe, conform comenzii Achizitorului. Astfel Furnizorul va emite pentru fiecare comandă o factură fiscală. Factura emisă de Furnizor va fi plătită în RON. Plata va fi efectuată prin transfer bancar, în termen de 30 de zile după recepția produselor din bugetul proiectului ROHU- 420 “Creăm împreună – Create To Gather”.
Produsele se livrează la adresa specificată de achizitor, în contractul de furnizare, pe baza unei comenzi ferme. Termenul de furnizare a produselor este de maxim 30 de zile după efectuarea comenzii. Recepţia fiecărui lot de echipament se va face pe baza unui proces verbal de recepţie, semnat de către reprezentanții Achizitorului.

Locul furnizării produselor:
Produsele sau livrabilele care reprezintă obiectul prezentei achiziție vor fi livrate la Oradea, la adresa specificată de achizitor în Nota de comandă.

Formulare ofertă și documente suplimentare:
04.1 Formular 1 Scrisoare de inaitare
04.2 Formular 2 Declaratie evitare CI
04.3 Formular 3 Model oferta
04.3.1 Formular oferta detaliata
04.4 Formular 4 Declaratie
04.5 Model contract furnizare
Anexa 3- design orientativ și caracteristici pentru LOT 8

Termen depunere ofertă:
Termen limită de depunere a ofertelor: 28.06.2021.

Ofertanții interesaţi trebuie să depună oferta personal sau să trimită către APPAR prin poştă/curier la adresa: str. Mihai Eminescu, nr.25/A, 410019 Oradea, județul Bihor sau prin e-mail la office@rove.ro .