Referitor la procedura de achiziție directă de servicii de marketing și promovare pentru implementarea proiectului intitulat ”Creăm împreună – Create To Gather” (ROHU-420), Cod CPV: 79342200-5 – Servicii de promovare publicat în data de 15.09.2020, Beneficiarul, Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România comunică potențialilor ofertanți prelungirea termenului de depunere a ofertelor și altor documente justificative, aceasta fiind modificat la 07.10.2010, 12:00 conform Nota prelungire termen depunere oferte – marketing .

Documentația achiziției se găsește în anunțul original pe adresa https://rove.ro/achizitii/achizitii-de-servicii-de-marketing-si-promovare/.

Ofertanții interesaţi vor depune/ transmite oferta personal sau poștal la adresa: str. Mihai Eminescu, nr.25/A, 410019, Oradea, județul  Bihor – Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România sau prin email la office@rove.ro .

Informații suplimentare se pot solicita la adresa de email office@rove.ro până în data de 05.10.2020, ora 12:00.