Scopul proiectului este acela de a creşte capacitatea de răspuns, respectiv potenţialul forţelor destinate intervenţiei de a rezolva o situaţie de urgenţă (incendiu, inundaţie,). Grupurile ţintă sunt reprezentate de persoanele care formează echipele speciale din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă (angajaţi ai autorităţii publice locale şi voluntari care au încheiat cu autoritatea publică locală contracte de voluntariat).
Obiectivul principal vizează creşterea capacităţii de răspuns al forţelor destinate intervenţiei prin dotarea cu mijloace tehnice specifice şi prin instruirea personalului angajat şi voluntar. Dezvoltarea capacităţii autorităţilor publice locale pentru gestionarea eficientă a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă prin continuarea procesului de modernizare este absolut necesară pentru îndeplinirea principalelor scopuri: apărarea vieţii, bunurilor şi mediului împotriva incendiilor şi a altor dezastre, precum şi realizarea măsurilor de protecţie civilă.
Acest proiect urmăreşte, în special, „introducerea de noi instrumente, proceduri şi mecanisme care să conducă la îmbunătăţirea gestionării fondurilor la nivel local şi mai ales managementul serviciilor publice”. Serviciile voluntare antrenate în proiect vor fi dotate cu mijloace tehnice specifice moderne, care vor determina o creştere şi o îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor oferite cetăţenilor.

Constructie:
Corpul principal reprezinta o constructie cu regim de inaltime Parter si Etaj Partial, cladire care contine zonele administrative, sala de curs si sedinte, oficii, grupuri sanitare, dormitoare, zone de antrenamente, dispecerat, garaj pentru autospeciala si depozite specifice.
Turnul de antrenamente cu regim de inaltime P+4, inaltime de 10 m si simulatorul de foc, tip container.
Pe lângă clădire, lucrările vor acoperi construcția și amenajarea terenului de antrenament. Această facilitate va servi pentru exercițiile fizice în timpul antrenamentelor și va fi alcătuită dintr-o pistă de alergare de 200 m, un turn pentru antrenamente cu patru etaje, un simulator de foc, tip container si un bazin de 12000 litri cu statie proprie de pompare. Această configurație este în conformitate cu standardele pentru exercițiile fizice ale pompierilor.

Cod CPV: 71220000-6 – Servicii de proiectare arhitecturală

                 71356200-0 – Servicii de asistență tehnică

                 45214500-5 – Lucrări de construcții de centre de formare continuă

                 44613000-0 – Containere de mari dimensiuni

Valoarea estimată a achiziției: 1.775.996,09 Ron fara TVA

Data limită de depunere a ofertelor: 12.09.2018, ora 16:00

Ofertanții interesați își pot înregistra oferta cu denumirea Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări privind realizarea obiectivului de investiții „CENTRU DE INSTRUIRE POMPIERI VOLUNTARI , CONSTRUCTIE P+E SI INGRADIRE TEREN – STR. OITUZ, COMUNA DIOSIG, JUD. BIHOR“, la adresa Asociația pentru Promovarea Afacerilor din România Sediu: comuna Diosig, str. Argeșului nr.25, județul Bihor, E-mail: office@rove.ro Web: www.rove.ro

Link SICAP: https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/notices/simplified  notice/v2/view/100014089

Comunicare privind atribuirea achiziției – nota de atribuire