Servicii de consultanță în cercetare și în dezvoltare, pentru elaborarea strategiei integrată de dezvoltare în cadrul proiectului ROHU-382.
Ofertantul va avea următoarele responsabilități:
– Furnizarea strategiei integrată de ocupare a forței de muncă (inclusiv planurile de acțiune) prin identificarea potențialului endogen și a nevoilor de dezvoltarea a infrastructurii pentru a crește ocuparea forței de muncă (bazat pe raportul de referință), cu accent pe auto-angajare și antreprenoriat.
– Să asigure disponibilitatea expertului/experților și a meterialelor tehnice în perioada contractuală în limitele programului normal de lucru.
– Expertul/ experții își vor desfășura activitatea împreună cu responsabilii achizitorului.
– Să asigure resurse umane calificate şi familiarizate cu sarcinile primite, asigurându-se în permanenţă de disponibilitatea resurselor corespunzătoare pe perioada contractului.
– Să asigure transparență şi să atenţioneze din timp, asupra oricărui element care poate să pericliteze respectarea graficului activităţilor şi livrabilelor stabilite prin contract.

COD CPV 73200000-4 Servicii de consultanță în cercetare și în dezvoltare
8.000 euro TVA inclus

Ofertanții interesați își pot trimite ofertele confrom Caiet de sarcini nr.79 din 08.05.2019 si Referat de necesitate nr.78 din 08.05.2019 si a Ordinul-nr-82-10-05-2019-modificare-Caiet de sarcini