APPAR intenționează să achiziționeze servicii de dezvoltare platforma e-learning.

La elaborarea propunerii tehnice și financiare, cât și în prestarea serviciilor, ofertanții trebuie să ţină seama de cerințele tehnice specifice solicitate.

Servicii minime solicitate:

–        Creare și programare platformă (back-end);

–        Creare pagină web (front-end);

–        Design mobile- first;

–        Testare Android și IOS;

–        servicii de mentenanță tehnică și actualizare a paginii web pentru perioada de implementare și sustenabilitate a proiectului;

–        Asigurare spațiu de găzduire;

–        asigurarea serverului/ spațiului de găzduire și în perioada de sustenabilitate a proiectului (3 ani după implementare);

Cerințele specifice de participare pe care trebuie îndeplinite de către ofertanți:

–        Experiență cu proiectele transfrontaliere- minim 1 contract cu un beneficar al unei proiect tranfrontalier. Oferta trebuie să fie însoțită de documentele justificative, cum sunt comanda, contract, proces- verbal de recepție/predare- primire.

–        Cunoașterea limbii române, maghiare și engleze.

Codul CPV al achiziției este: 72413000-8 – Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web).

 Valoarea estimativă: 12.605,00 Euro fără TVA, care nu poate fi depășită.

Ofertanții interesați își pot trimite ofertele confrom Caiet de sarcini.