APPAR intenționează achiziționarea serviciilor de dezvoltare a conținutului cursului de e-learning

Ofertanții trebuie să ţină seama de cerințele tehnice specifice și să furnizeze livrabilele solicitate.

Cerințele specifice care trebuie îndeplinite de către ofertanți:

Conținutul cursului e-learning trebuie să fie:

–        Interactiv;

–        De tip gaming (gamification) – parcurgerea cursului se face liniar, prin atingerea unor obiective și acumularea de puncte. Astfel, cursantul e motivat, implicat și memorează rapid, iar trainerul poate urmări întregul proces de învățare

–        Să completeze metodologia și curriculumul școlar al disciplinei educație antreprenorială;

–        Să ia în considerare limbajul și stilul folosit de elevi

–        Durata cursului: maxim 4 luni

–        Limba cursului: engleză

–        Structura cursului:

o   4 module cu mai multe sesiuni (ideea de afaceri, piața de afaceri, produse/ servicii, resurse necesare- financiare, marketing, HR)

o   Fiecare sesiune să conține prezentări, video, tutorial și teme de casă

o   Să fie progresiv – elevii înscriși să fie evaluați la fiecare modul

o   Să conțină și partea de parctică

 

Cerințele specifice de participare pe care trebuie îndeplinite de către ofertanți:

–        Experiență cu tineri – minim 2 proiecte adresate elevilor

–        Experiență în implementarea/ derularea proiectelor europene sau tranfrontaliere sau internaționale- minim 2 proiecte.

Documentele din care se rezultă experiența ofertantului (ex. contracte de finanțare) se anexează la oferta.

Codul CPV al achiziției este: 80420000-4 – Servicii de e-învăţare (e-learning).

Valoarea estimativă: 7.563,00 Euro fără TVA

Ofertanții interesați își pot trimite ofertele confrom Referat-de-necesitate-servicii-dezvoltare-continut-e-learning și Caiet-de-sarcini-servicii-dezvoltare-continut-e-learning.