Competențe Comune – Competențe Sociale și Civice

Curs acreditat

Durata curs: 40 de ore

Număr persoane maxim pe grupă: 28

Condiții de acces: Învățământ primar (4 clase)

Tipul de certificat obținut: Certificat de absolvire

Documente necesare pentru înscriere:

  • Carte de identitate – copie
  • Diplomă/adeverință/certificat pentru ultimul studiu finalizat – copie
  • Adeverință medicală de la medicul de familie – original
  • Certificat de naștere – copie

Flexibilitatea cursului permite participanților să aleagă locația în care să se desfășoare, putând opta pentru facilitățile noastre special amenajate sau pentru locații alese de ei înșiși conform preferințelor individuale. 

Descrierea cursului:

Cursul de Competențe Comune – Competențe Sociale și Civice este o experiență de învățare cuprinzătoare, proiectată pentru a dezvolta competențe esențiale în domeniul interacțiunii sociale și al angajamentului civic. Acest curs specializat, structurat pe parcursul a 40 de ore, acoperă o varietate de tematici relevante pentru viața în societate și pentru contribuția activă la comunitate.

Tematicile abordate în cadrul cursului sunt:

  • Modul 1: Viața în societate: Participanții vor explora conceptele și dinamica vieții sociale, inclusiv rolurile individuale și colective în societate, normele și valorile sociale, și vor învăța să navigheze în diversele contexte sociale.
  • Modul 2: Libertatea și responsabilitatea: Acest modul se concentrează pe înțelegerea conceptelor de libertate și responsabilitate și pe dezvoltarea abilităților de a naviga în mod conștient și etic într-o societate democratică.
  • Modul 3: Dezvoltare durabilă: Cursanții vor explora conceptele de dezvoltare durabilă, învățând despre importanța conservării resurselor naturale, a protejării mediului înconjurător și a promovării unui stil de viață durabil.
  • Modul 4: Egalitate de șanse: Acest modul examinează principiile și practicile care stau la baza egalității de șanse în diverse domenii ale vieții sociale și profesionale, încurajând o abordare echitabilă și incluzivă.
  • Modul 5: Coduri de conduită: Cursul abordează codurile de conduită și etica în diferite contexte sociale și profesionale, ajutând participanții să înțeleagă și să aplice normele și valorile care guvernează comportamentul adecvat și respectuos.

 Prin intermediul acestor module, participanții vor dobândi cunoștințe și competențe esențiale pentru a interacționa în mod constructiv în societate și pentru a contribui activ la promovarea valorilor civice și sociale fundamentale. Acest curs oferă un cadru pentru dezvoltarea unei cetățenii responsabile și angajate într-o lume diversă și interconectată.

 

La finalul cursului, după absolvirea examenului final, participanții vor primi Certificat de absolvire a cursului acreditat.