Conform celor mai recente date Eurostat privind cetățenii străini care trăiesc în statele membre ale Uniunii Europene în 2014 în Ungaria 1,4% din totalul populației rezidente erau cetățeni străini. Cea mai mare pondere din totalul cetățenilor străini care trăiesc in Ungaria o reprezintă persoanele cu cetățenie română, numărul lor în 2014 ajungând la 30924, adică 22% din totalul cetățenilor străini din Ungaria. Conform datelor ultimului recensământ din Ungaria (2011), majoritatea cetățenilor români care trăiesc în Ungaria provin din regiunile Centru și Nord-Vest. Cel mai important segment al cetățenilor români care trăiesc în Ungaria îl reprezintă persoanele care au părăsit România pentru a căuta un loc de muncă în Ungaria. Conform datelor statistice ale serviciului național de ocupare din Ungaria, în anul 2015 numărul angajaților de cetățenie română declarați de angajatorii din Ungaria pe parcursul anului era de 5663, reprezentând 50,2% din totalul angajaților cu cetățenie străină declarați. Un alt segment important al cetățenilor români care trăiesc în Ungaria îl reprezintă studenții de cetățenie română cuprinși în învățământul superior din Ungaria. Conform Jurnalului Statistic privind învățământul superior în anul universitar 2012/2013 ponderea studenților cu cetățenie română din învățământul superior din Ungaria a fost de apx. 11% (2308 de persoane din totalul de 20694), studenții de cetățenie româna reprezentând al doilea grup ca pondere din totalul studenților cu cetățenie străină.