APPAR – Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România în cardul proiectului ROHU- 420 CREATE TO GATHER, caută 2 persoane în echipa de proiect, după cum urmează:

 1. Coordonator Mentori – 1 post
 2. Mentor – 1 post

 

 1. Coordonator Mentori

Responsabilități principale ale postului:

 • Coordonarea activității T7 din cadrul proiectului;
 • Informarea generală a grupului țintă despre makerspace;
 • Prezentarea metodologiei de selecție și informarea grupului țintă despre aceasta;
 • Transmiterea informațiilor către membri grupului țintă despre cursurile și workshop-urile pentru începători și procedura de înregistrare la aceste evenimente;
 • Comunicarea procedurii de înregistrare în makerspace către membri grupului țintă;
 • Coordonarea și corelarea activităților mentorilor din makerspace;
 • Păstrarea legăturii continue cu echipa de management de proiect și raportare către Managerul de Proiect.

Cerințe principale ale candidatului:

 • Studii superioare;
 • Experiență profesională minimă de 2 ani demonstrată în domeniul coordonării echipei sau administrarea afacerilor sau consultanță în management;
 • Competență în limba română și engleză;
 • Jucător de echipă, cu capacitate de a lucra într-un mediu multicultural/ internațional/ multilingv;
 • Abilități excelente de scriere, comunicare și prezentare;
 • Bune abilități de leadership;
 • Operare PC – MS Office.

 

 1. Mentor

Responsabilități principale ale postului:

 • Asistarea continuă a membrilor makerspace-ului privind folosirea echipamentelor;
 • Coordonarea folosirii echipamentelor prin gestionarea sistemului de rezervări domeniului de specialitate aferent;
 • Participare la evenimente tip masa rotundă, discuții de panel privind domeniul de specialitate al mentorului organizate în cadrul makerspace-ului;
 • Prezență zilnică la makerspace pentru asigurarea funcționării continue și corecte ale echipamentelor de specialitate;
 • Instructajul membrilor makerspace-ului despre Regulamentul de Ordine Interioară și folosirea corectă ale echipamentelor și mobilierului din dotație.

Cerințe principale ale candidatului:

 • Studii superioare;
 • Experiență profesională minimă de 6 luni demonstrată în administrarea afacerilor sau consultanță în management;
 • Competență în limba română;
 • Jucător de echipă, cu capacitate de a lucra într-un mediu multicultural/ internațional/ multilingv;
 • Abilități excelente de scriere, comunicare și prezentare;
 • Operare PC – MS Office.

 

Candidații vor trimite un CV (format Europass) pe adresa office@rove.ro până la data de 27.08.2020 ora 16:00 .