ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 INNOTECH STUDENT -CRIT-STUDENT

Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România anunţă organizarea unei
proceduri de selecţie a partenerilor privaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea
elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional
Capital Uman (POCU) 2014-2020. în cadrul Apelului de proiecte „INNOTECH STUDENT”, Axa Prioritară
6 – Educație și competențe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al
formării al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe parcursul vieții,
Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor
de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a
sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a
competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de
învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de
învățare duală și programe de ucenicie, Obiectivele specifice 6.13: Creșterea numărului absolvenților
de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului
la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele
economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI.

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI

ANEXE