APEL DE PROIECT – A cincea sesiune în cardul Programului DLI- DIOSIG- Dezvoltare Locală Integrală în comuna Diosig, se vor finanța proiecte pentru înființarea întreprinderilor mici și mijlocii în Comuna Diosig.

 Programul DLI-DIOSIG – Dezvoltare Locală Integrată în Comuna Diosig, este un program de încurajare și stimulare a intervenției în domeniul ocupării forței de muncă prin activitatea Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, Subactivitatea Acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri implementat de către Comuna Diosig prin intermediul Asociației pentru Promovarea Afacerilor în România.

Obiectivul principal este stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților, creșterea investițiilor în regiunea Comunei Diosig.

În cadrul concursului de planuri de afaceri vor fi selectate pentru finanțare în total 25 de planuri de afaceri, din care în a cincea sesiune maxim 4 planuri de afaceri.

Subvenția maximă pentru un plan de afacere aprobat este de 111.557,50 RON / plan de afacere / firmă.

Perioada și locul pentru depunerea proiectelor este: de la 3 ianuarie 2019 până la 21 martie 2019, ora 14:00, amplasamentul Castelul Zichy – Centru de dezvoltare antreprenorială, Comuna Diosig.

Avem rugămintea să respectați Ghidul solicitantului, regăsit pe site-ul https://rove.ro/.

Ghidul solicitantului publicat în cadrul sesiunii 2 rămâne valabilă fără modificări.