DLI APPAR ROVEProgramul DLI-DIOSIG – Dezvoltare Locală Integrată în Comuna Diosig, denumit în continuare Program, este un program de încurajare și stimulare a intervenției în domeniul ocupării forței de muncă prin activitatea Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu, Subactivitatea Acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri implementat de către Comuna Diosig prin intermediul Asociației pentru Promovarea Afacerilor în România, denumit în continuare APPAR.

În cadrul Programului va fi organizat și derulat un concurs de planuri de afaceri în vederea selectării de 25 planuri de afaceri elaborate de membrii grupului ținta în valoare de 25.000 de euro / plan de afaceri / firma.

În acest context, APPAR lansează apel deschis pentru manifestarea interesului de a participa la activităţi de evaluare aferente procesului de selecţie a concursului planuri de afaceri în cadrul Programului DLI-DIOSIG – Dezvoltare Locală Integrată în Comuna Diosig.

Comisia de selecție a ideilor de afaceri va include obligatoriu un număr impar de membri din care se recomandă să facă parte reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor din aria de implementare a proiectului.

Evaluatorii independenţi sunt experţi externi care asigură obiectivitatea procesului de selecţie a propunerilor de proiecte.

Activitatea de evaluare trebuie să se fi desfășurat în 2 ani calendaristici diferiți, până la data de 31 august 2019. Planurile de afaceri depuse vor fi evaluate de către comisia de selecție în fiecare a treia lună, și va avea în total 6 întâlniri.

Experţii vor transmite prin e-mail la adresele dlidiosig@rove.ro și / sau bordaska@gmail.com, dosarul de candidatură în format scanat până la data de 02.05.2018, ora 15:00.

Pentru informaţii referitoare la exprimarea interesului pentru evaluare în cadrul Programului DLI-DIOSIG – Dezvoltare Locală Integrată în Comuna Diosig, vă rugăm să contactaţi pe d-ul. Szabolcs BORDAS telefonic la numărul 0040-722-603731 sau prin email la adresa bordaska@gmail.com.

Apel de selectie

Formular de autoevaluare