În data de 16.09.2022 la Centru de Pompieri Voluntari din Diosig (www.centrupompieri.ro) a a vut loc conferința de deschidere a proiectului cu titlul “Voluntari 112” finanțat de Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Proiectul este implementat de Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România (www.rove.ro).

Parteneri: Comunele Aușeu, Biharia, Buduslău, Cherechiu, Diosig, Holod, Lugașu de Jos, Roșiori, Sălacea, Sâniob, Tămășeu, Tarcea, Vadu Crișului și orașul Săcueni.

Valoarea totală a proiectului: 424.481 ron din care valoarea cofinanțării EU: 353.593 ron.

Durata proiectului: 14 luni, 16.06.2022-15.08.2023

Obiectivul general al proiectului:

 • Realizarea unui sistem de informare eficientă și coordonată între serviciile voluntare pentru situații de urgență din județul Bihor,
 • Îmbunătățirea competențelor și cunoștințelor pompierilor voluntari, pentru îmbunătățirea gestionării dezastrelor în județ.
 • Proiectul va iniția cooperarea între unitațile voluntare pentru situații de urgență din cele 14 comune/oraş, cu care APPAR a semnat parteneriat pentru dezvoltarea locala,
 • Generarea și menținerea unui mecanism de cooperare țntre SVSU și pompierii voluntari din județul Bihor
 • Creșterea vizibilității și conștinetizarea luptei împotriva situațiilor de urgență și revigorarea prestigiului acestei vocații nobile.
 • Creșterea capacității membriilor APPAR-lui (partenerilor – 14 UAT) prin îmbunătățirea competențelor a membriilor acestuia cu privire la gestionarea riscurilor și de acordarea primului ajutor,

Rezultate așteptate:

 • Un sistem de informare eficien și coordonată între serviciile voluntare pentru situații de urgență din cele 14 comune/oraş cu care APPAR a semnat parteneriate pentru dezvoltarea locala, – Implicând personal din autoritățile și instituțiile publice locale (personal de conducere și de execuție); aleși locali, pompieri voluntari, cetățeni, ONG-uri.
 • Instruirea unui numar de 200 de persoane: membrii ai asociației APPAR- locuitorii ai 14 UAT –uri partenere, pentru profesia de servant pompier (cod COR 541104) și acordarea primului ajutor
 • Organizarea unui exercițiu comun prin implicarea mai multor voluntari din cele 14 comune/oraș vizate de proiect cu privire la promovarea dezvoltării la nivel județean, respectiv pentru schimb de bune practici între unităț
 • Reducerea barierelor birocratice pe parcursul dezvoltării serviciilor voluntare pentru situații de urgență și în actualizarea documentelor de funcționare a acestora, prin asigurare de sprijin/consultanță pentru cele 14 autorități locale în aceste procese.

Grupul țintă:

 • 100 de persoane, membrii ai Asociației pentru Promovarea Afacerilor în România, care își desfașoară activitatea în domeniul serviciilor voluntare pentru situații de urgență în cadrul autorităților publice locale din cele 14 UAT
 • 42 aleși locali, din care 14 primări, 28 consilieri locali – 14 persoane, șef serviciu al serviciilor voluntare pentru situații de urgență
 • 44 cetățeni – din cele 14 UAT
 • Cele 200 de persoane membrii ai grupului ținta vor participa la cursurile de servant pompier sau prim ajutor, in functie de nevoile fiecarui participant.

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”