Proces verbal privind evaluarea concursului planuri de afaceri în cadrul programului “DLI-DIOSIG – Dezvoltare Locală Integrată în Comuna Diosig”, Sesiunea 1

În urma Apelului publicat din data de 31.01.2018 ”Prima sesiune în cardul Programului DLI- DIOSIG- Dezvoltare Locală Integrală în comuna Diosig”, au fost evaluate planurilor de afaceri înregistrate între perioada 31.01.2018 – 15.03.2018, ora 14:00.

În data de 25.05.2018, Comisia de evaluare au hotărât următoarele:

Nr. dosar Numele și prenumele candidatului Punctaj obținut Suma aprobată

În lei

DLI_07 Rézmüves Ildikó-Orsolya 89.00 110,945.82
DLI_05 Luca Ana 83.59 111,557.50
DLI_08 Simon József 82.00 111,395.14
DLI_02 Varga Sándor István 73.00 111,508.65
DLI_04 Olah Adalbert Stefan 69.00 111,075.96
DLI_03 Zacota Maria 64.00 110,933.99
DLI_01 Szabó Gyula-Zoltán 62.00 111,134.74
DLI_06 Durdeu Valer-Crăciun-Petru 60.67 111,557.50

Întocmit,                                                                    Aprobat,

Bordas Szabolcs-Lorand                                                  Kiss Sandor-Elek

Expert concurs plan de afaceri           Coordonator APPAR