Proces verbal privind evaluarea concursului planuri de afaceri în cadrul programului “DLI-DIOSIG – Dezvoltare Locală Integrată în Comuna Diosig”, Sesiunea 3 (PV de selecție sesiune 3)

În urma Apelului publicat din data de 29.06.2018 ”A treia sesiune în cardul Programului DLI- DIOSIG- Dezvoltare Locală Integrală în comuna Diosig”, au fost evaluate planurilor de afaceri înregistrate între perioada 30.06.2018 – 09.10.2018, ora 14:00.

În data de 27.12.2018, Comisia de evaluare au hotărât următoarele.

Proiecte finanțate în cadrul sesiunii 3 Programului DLI- DIOSIG- Dezvoltare Locală Integrală în comuna Diosig sunt următoarele:

Nr. dosar

Numele și prenumele candidatului Punctaj obținut

Suma aprobată

În lei

DLI_20

Buzás Katalin 81.00 111,557.50

DLI_24

Varga Erzsébet 79.89 111,087.39

DLI_23

László Zsolt 78.36 111,480.34
DLI_19 Szabo Renata Orsolya 76.00

111,504.50

DLI_22 Nagy Gizella Agota 76.00

111,472.80

DLI_21 Molnár Árpád 64.76

111,557.50

 

                 Întocmit,                                                                        Aprobat,

          Bordas Szabolcs-Lorand                                                    Kiss Sandor-Elek

         Expert concurs plan de afaceri                                              Coordonator APPAR