Proces verbal privind evaluarea concursului planuri de afaceri în cadrul programului “DLI-DIOSIG – Dezvoltare Locală Integrată în Comuna Diosig”, Sesiunea 4

În urma Apelului publicat din data de 02.10.2018 ”A patra sesiune în cardul Programului DLI- DIOSIG- Dezvoltare Locală Integrală în comuna Diosig”, au fost evaluate planurilor de afaceri înregistrate între perioada 10.10.2018 – 20.11.2018, ora 14:00.

În data de 28.03.2019, Comisia de evaluare au hotărât următoarele.

Proiecte finanțate în cadrul sesiunii 4 Programului DLI- DIOSIG- Dezvoltare Locală Integrală în comuna Diosig sunt următoarele:

Nr. dosar Numele și prenumele candidatului Punctaj obținut Suma aprobată

În lei

DLI_30 Toth Silvia Irina 93.00 111,432.14
DLI_26 Meleg Alexandru 79.00 111,500.88
DLI_25 Heit Lóránd-Levente 78.89 111,525.74
DLI_27 Kocsis Laszlo Istvan 60.13 111,526.44

Proiecte respinse în cadrul sesiunii 4 Programului DLI- DIOSIG- Dezvoltare Locală Integrală în comuna Diosig sunt următoarele:

Nr. dosar Numele și prenumele candidatului Punctaj obținut Motivul respingerii
DLI_28 Miheler Katalin Revocat
DLI_29 Barna Márta Noémi Neeligibil

Întocmit,                                                                    Aprobat,

Bordas Szabolcs-Lorand                                                  Kiss Sandor-Elek

Expert concurs plan de afaceri                                          Coordonator APPAR

PV de selectie sesiune 4 – DLI