DLI APPAR ROVEAPEL pentru participarea la activităţi de evaluare a concursului planuri de afaceri în
cadrul programului “DLI-DIOSIG – Dezvoltare Locală Integrată în Comuna Diosig”

Privind numărul redus ale dosarelor de candidatură primite în cadrul apelului pentru
participarea la activităţi de evaluare a concursului planuri de afaceri în cadrul programului
“DLI-DIOSIG – Dezvoltare Locală Integrată în Comuna Diosig, se modifică termenul de
depunere ale dosarelor de candidatură după cum urmează:

Experţii vor transmite prin e-mail la adresele dlidiosig@rove.ro și / sau
bordaska@gmail.com, dosarul de candidatură în format scanat până la data de 14.05.2018,
ora 23:59.
Dosarele primite până în prezent rămâne valabile, nu necesită redepunerea.

Bordas Szabolcs
Expert concurs plan de afaceri