DLI APPAR ROVE

Ordin privind modificarea procesului
APEL pentru participarea la activităţi de evaluare a concursului planuri de afaceri în cadrul programului “DLI-DIOSIG – Dezvoltare Locală Integrată în Comuna Diosig”

Privind numărul redus ale dosarelor de candidatură primite în cadrul apelului pentru participarea la activităţi de evaluare a concursului planuri de afaceri în cadrul programului “DLI-DIOSIG – Dezvoltare Locală Integrată în Comuna Diosig, se modifică termenul de depunere ale dosarelor de candidatură după cum urmează:

Experţii vor transmite prin e-mail la adresele dlidiosig@rove.ro și / sau bordaska@gmail.com, dosarul de candidatură în format scanat până la data de 08.05.2018, ora 15:00. Dosarele primite până în prezent rămâne valabile, nu necesită redepunerea.

Ordin modificare