Ordin privind modificarea procesului

APEL DE PROIECT – A cincea sesiune în cardul Programului DLI- DIOSIG- Dezvoltare Locală Integrală în comuna Diosig, se vor finanța proiecte pentru înființarea întreprinderilor mici și mijlocii în Comuna Diosig.

Privind interesul ridicat a ultimei sesiune în cadrul apelului pentru participarea la concursul planului de afaceri, în cadrul programului “DLI-DIOSIG – Dezvoltare Locală Integrată în Comuna Diosig, se modifică termenul de depunere ale dosarelor de candidatură referitor la sesiunea 5 după cum urmează:

”Termenul limită și locul pentru depunerea proiectelor este: 20 iunie 2019, joi, ora 12:00, amplasamentul Castelul Zichy – Centru de dezvoltare antreprenorială, Comuna Diosig.”

Recomandări privind întocmirea dosarelor de candidatură:

  • Vă rugăm listați numai pe o singră pagină pe fiecare foi de hârtie.
  • Pentru verificarea eficientă, vă rugăm să completați coloana Nr. crt în faza întocmirii bugetului, și scrieți aceeași număr pe fiecare document doveditor atașat.

Bordas Szabolcs

Expert concurs plan de afaceri

Ordin modificare