În etapa de planificare a proiectului ”Porciunkulo”, în vederea depunerii în cadrul programului POCU, apelul Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural – AP 4/PI 9.v/OS 4.16, Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România (Lider) și Fundația Sfântul Francisc au realizat o analiză a nevoilor specifice ale grupului țintă, utilizând chestionare online dedicate potențialilor antreprenori sociali.

Cele două organizații au aplicat separat chestionarul, adresând categorii de potențiali antreprenori sociali diferite, în funcție de categoriile de persoane cu care lucrează și relaționează.

Astfel Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România a plublicat chestionarul în cadrul unor grupuri de antrerenori și potențiali antreprnori, în timp ce Fundația Sfântul Francisc a implicat adulții, în special tinerii care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție.

În acest document prezentăm rezultalele aplicării chestionarului, separat pentru cele două organizații, precum și concluziile finale și centralizate ale analizei nevoilor potențialilor antreprenori sociali.

POCU_SESRURAL

Chestionar 1 POCU SES RURAL
Chestionar 2 POCU SES RURAL