Iniţiativa „Model integrat de dezvoltare antreprenorială în centrele urbane din trei regiuni” este un proiect strategic de dezvoltare a resurselor umane, cofi nanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, care se implementează pe parcursul unei perioade de doi ani (Nr. contract de fi nanţare POSDRU/92/3.1/S/50583). Partenerul principal al proiectului este Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor din România, parteneri: Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice, Fundaţia LAM, Asociaţia de Afaceri Ungare în România și Türr István Képző și Kutató Intézet din Békéscsaba, Ungaria.

Proiectul vizează dezvoltarea spiritului antreprenorial și creșterea abilităţilor antreprenoriale ale persoanelor din regiunile de dezvoltare Nord-Vest, Centru si Vest. Ideea principală care a stat la baza dezvoltării proiectului a fost aceea de a încuraja, prin multiple instrumente, antreprenoriatul și ocuparea forţei de muncă în centrele urbane din regiunile vizate, prin crearea de noi întreprinderi, precum și prin consolidarea întreprinderilor deja existente. În vederea realizării acestui obiectiv, partenerii s-au gândit la implementarea unei soluţii complexe, compuse din acţiuni interdependente, complementare, numită de către noi model integrat de dezvoltare antreprenorială. Atenţia noastră se concentrează nu doar asupra importanţei creării de noi afaceri, ci și asupra sprijinirii acelor antreprenori, care au lansat și au deja o afacere funcţională, o activitate independentă, dar care necesită formare profesională și/sau sprijin din partea unor profesioniști în domeniul dezvoltării antreprenoriale pentru a deveni din ce în ce mai competitivi.

Raport cercetare APPAR