Proces verbal privind evaluarea concursului planuri de afaceri în cadrul programului “DLI-DIOSIG – Dezvoltare Locală Integrată în Comuna Diosig”, Sesiunea 5

În urma Apelului publicat din data de 28.12.2018 ”A cincea sesiune în cardul Programului DLI- DIOSIG- Dezvoltare Locală Integrală în comuna Diosig”, au fost evaluate planurilor de afaceri înregistrate între perioada 03.01.2019 – 20.06.2019, ora 12:00.

În data de 31.07.2019, Comisia de evaluare au hotărât următoarele.

Proiecte finanțate în cadrul sesiunii 5 Programului DLI-DIOSIG – Dezvoltare Locală Integrală în comuna Diosig sunt următoarele:

Nr. dosar Numele și prenumele candidatului Punctaj obținut Suma aprobată

În lei

DLI_45 Murg Maria Reka 99.14 111,551.28
DLI_33 Vekony Maria 92.75 111,343.06
DLI_36 Nagy Henrietta 89.60 111,303.52
DLI_43 Varga Rodica Sunita 85.92 111,542.49
DLI_47 Simon Izabela 84.00 111,544.85
DLI_39 Orosz Virginia 83.53 111,539.16
DLI_38 Sallai Maria 83.00 111,489.41

Lista de rezervă conform Corrigendumului nr. 2 din data de 19.03.2019 în cadrul sesiunii 5 Programului DLI-DIOSIG – Dezvoltare Locală Integrală în comuna Diosig sunt următoarele:

Nr. dosar Numele și prenumele candidatului Punctaj obținut Suma solicitată
DLI_32 Torda Iuliu 83.00 111,253.24
DLI_44 Hosu Annamaria 82.12 111,557.50
DLI_34 Barna Márta Noémi 80.00 111,486.80
DLI_35 Borbely Imre 71.16 111,411.32
DLI_40 Szécsi Attila 66.75 111,501.99
DLI_37 Nagy Ferencz 56.17 109,991.51
DLI_31 Zacota Ioan Iosif 51.00 111,303.61

 

Proiecte respinse în cadrul sesiunii 5 Programului DLI-DIOSIG – Dezvoltare Locală Integrală în comuna Diosig sunt următoarele:

Nr. dosar Numele și prenumele candidatului Punctaj obținut Motivul respingerii
DLI_42 Szabó Gyula 44.00 Nu respectă codiția puncatajului minim
DLI_46 Orosz Alexandru Csaba 40.00 Nu respectă codiția puncatajului minim
DLI_41 Boszormenyi Gabor Jozsef 35.00 Nu respectă codiția puncatajului minim

 

 

Întocmit,                                                                    Aprobat,

Bordas Szabolcs-Lorand                                                  Kiss Sandor-Elek

Expert concurs plan de afaceri                                          Coordonator APPAR

PV de selectie sesiunea 5