Proces verbal privind evaluarea concursului planuri de afaceri în cadrul programului
“DLI-DIOSIG – Dezvoltare Locală Integrată în Comuna Diosig”, Sesiunea 2

În urma Apelului publicat din data de 27.03.2018 ”A doua sesiune în cardul Programului DLI- DIOSIG- Dezvoltare Locală Integrală în comuna Diosig”, au fost evaluate planurilor de afaceri înregistrate între perioada 27.03.2018 – 29.06.2018, ora 14:00.

În data de 20.09.2018, Comisia de evaluare au hotărât următoarele.

Proiecte finanțate în cadrul sesiunii 2 Programului DLI- DIOSIG- Dezvoltare Locală Integrală în comuna Diosig sunt următoarele:

Nr. dosar Numele și prenumele candidatului Punctaj obținut Suma aprobată

În lei

DLI_14 Horváth Géza Csaba 86.23 110,702.94
DLI_10 Szabo Istvan 85.38 111,480.76
DLI_13 Piheni Annamaria 76.49 111,556.95
DLI_15 Bajkó István 73.00 103,192.35

Proiecte respinse în cadrul sesiunii 2 Programului DLI- DIOSIG- Dezvoltare Locală Integrală în comuna Diosig sunt următoarele:

Nr. dosar Numele și prenumele candidatului Punctaj obținut Motivul respingerii
DLI_16 Szabo Renata Orsolya 70.00 Alocare bugetară insuficientă
DLI_09 Molnár Árpád 57.27 Alocare bugetară insuficientă
DLI_17 Barcia Eniko Beata 53.00 Alocare bugetară insuficientă
DLI_18 Varga Ibolya Edith Revocat
DLI_11 Buzás Katalin Neeligibil
DLI_12 Varga Erzsébet Neeligibil

Bordas Szabolcs-Lorand Kiss Sandor-Elek

Expert concurs plan de afaceri Coordonator APPAR

PV de selectie sesiune 2