20150222215719-shutterstock-129444167În contextul economiilor locale care sunt din ce în ce mai conectate la economia corporatistă globală și care devine cu pași repezi una bazată pe cunoștințe, în care capitalul material joacă un rol secundar, problematica industriilor creative capătă o importanță strategică. Aceste activități economice sunt motorul economiei sustenabile pe termen lung; generarea de start-up-uri inovatoare pe plan regional devin instrumente puternice de adaptare la condițiile competiției  economice globale din partea jucătorilor regionali și/sau naționali. Astfel se pune problema stringentă a personalului calificat, sau altfel spus a celor care pot/trebuie să devină antreprenori în domeniul industriilor creative și IT.

Studiul nostru empiric se dorește un instrument util în identificarea și descrierea grupurilor țintă care pot contribui la înființarea firmelor din aceste domenii strategice. Structura textului este următoarea: în prima parte a articolului vă vom prezenta principalele concepte și termeni care sunt utilizați în literatura de specialitate ca instrumente analitice care captează și tratează problematica discutată. Vom oferi definițiile de bază, după care vom pune în context teoretic modalitățile teoretice prin care literatura de specialitate discută tema abordată. După o sumară prezentare a antreprenoriatului în general din domeniul IT și IC, vom trece la partea a doua a studiului care tratează statistic profilul socio/demografic al antreprenorilor din domeniu: se are în vedere volumul populației, nivelul de școlarizare, sexul, vârsta, calitățile necesare respectiv datele referitoare la contextul social mai larg în care activitățile IT și IC au loc (motivații, opinii despre factorii care facilitează succesul economic).

În ultima parte a articolului pe baza unor date calitative vom prezenta principalele segmente care reprezintă principalele grupuri țintă pentru antreprenoriat în domeniul IT și IC.

STUDIU SOCIOLOGIC